Kredyt dla singla – Kredytydlasingli.pl

Ograniczenia wiekowe przy kredycie hipotecznym

Expander Kraków

Kredyt hipoteczny jest najczęściej jedyną nadzieją na zakup własnego mieszkania czy domu. Najwięcej takich zobowiązań zaciągają osoby młode – to produkt długoterminowy i stąd spore ryzyko dla banku. Niemniej osoby między 20 a 30 rokiem życia zwykle posiłkują się, o ile spełnią wszelkie narzucone przez bank warunki, na taka formę finansowania. Czas spłaty tego typu kredytów zwykle wynosi 25-30 lat – to bardzo długo. Czy zatem osoby starsze nie mają możliwości zaciągania tych zobowiązań?

Banki zobligowane są do przestrzegania zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Wskazała ona, że czas spłaty takich zobowiązań nie może być nieograniczony. Większość banków nie przewiduje w ofercie kredytów z okresem spłaty dłuższym niż 35 lat. Obowiązuje też ograniczenie wiekowe, ale tu pod uwagę brane są i inne czynniki (np. zdolność kredytowa i wnioskowana kwota kredytu, termin zapłaty ostatniej raty na która badany jest maksymalny wiek kredytobiorcy itd.). Jeśli więc 40-50 latek albo i starsza osoba wniesie o kredyt hipoteczny i spełni formalności i wymagania banku nie ma przeszkód, by ten udzielił jej wsparcia w postaci kredytu (oczywiście na odpowiednio krótszy czas). Zwykle w dniu spłaty kredytu wnioskodawca nie może być starszy niż 70-75 lat. Im starszy wiek, tym bank żąda większych zabezpieczeń, chociażby w postaci polisy ubezpieczeniowej z cesją na rzecz banku (to rzecz jasna kosztuje i obciąża kredytobiorcę). Dlaczego bank ogranicza możliwości kredytowania starszych wnioskujących? Z czasem rośnie ryzyko, że wierzyciel nie odzyska należności. Sama polisa ubezpieczeniowa nie pokrywa zwykle wszelkich należności, np. po śmierci kredytobiorcy. Wiek wpływa tez na obniżenie zdolności kredytowej (potencjalnie dochody spadną, po przejściu np. na emeryturę).

Z analizy produktów bankowych wynika, że najbardziej przyjazne seniorom są banki – Pocztowy, Getin Noble i Alior. Wzrost świadomości społeczeństwa powoduje, że starsi nie zaciągają kredytu hipotecznego na 20-30 lat, a krótszy okres. Poza tym w większości regulują raty zgodnie z harmonogramem, maja stabilna sytuację zawodową a większe poziomy zabezpieczeń nieco „ułaskawiają” analityków bankowych, którzy podejmują pozytywne decyzje o udzieleniu takiego kredytu. Niemniej takie rozwiązanie przynieść może więcej korzyści dla banku. Ale tez i kredytobiorcy, bo krótszy czas kredytowania to niższe odsetki (w ogólnym rozliczeniu). Z kolei większe raty miesięczne obciążają znacznie domowy budżet i mogą mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku chęci zaciągania innych zobowiązań.

Sprawdź także najnowsze zestawienia:
najlepsze kredyty gotówkowe dla singli maj 2024
najlepsze kredyty mieszkaniowe dla singli maj 2024
najlepsze konta osobiste dla singli maj 2024
najlepsze lokaty terminowe dla singli maj 2024