Kredyt dla singla - Kredytydlasingli.pl

Jak podwyższyć zdolność kredytową?

Expander Kraków

Jeśli w planach mamy zaciągnięcie poważnego kredytu (w tym hipotecznego) warto zadbać o to, by bank spojrzał na nasz wniosek przychylnie. W głównej mierze do oceny ryzyka, a co za tym idzie – decyzji kredytowej, brana jest pod uwagę zdolność kredytowa, na którą, na szczęście, możemy mieć wpływ.

Zdolność kredytowa to w skrócie ocena sytuacji finansowej potencjalnego klienta, w tym zdolność do regulowania zobowiązań. Po złożeniu kompletnego wniosku bank bada dokumenty pod względem prawnym, technicznym i finansowym. Każdy bank opiera się na innych wskaźnikach, posiada własne metody oceny zdolności. Jako podstawowe narzędzie często wykorzystuje ocenę punktową BIK. Bada także nasze dochody, wydatki związane z utrzymaniem czy obciążenia z tytułu innych kredytów.

Jaki mamy wpływ na zwiększenie zdolności kredytowej?

Istnieje kilka metod, które poprawią wynik. Po pierwsze – jeśli nie korzystasz z karty kredytowej, czy przyznanego limitu na koncie to warto z nich zrezygnować. Można także dokonać całkowitej spłaty niewielkich kwot innej pożyczki. Niewykorzystana, czy niewielka kwota zadłużenia mają dość duży wpływ na zdolność kredytową, gdyż bank i tak uznaje je za obciążenie – w końcu kiedyś możemy wykorzystać limity. Jeśli nie stać nas na spłatę już istniejących zobowiązań warto rozważyć konsolidację kredytów, przez co miesięczne obciążenia z tego tytułu ulegną zmniejszeniu.

Po drugie – jeśli nie dysponujesz stałymi, wysokimi dochodami, nie masz wymaganej umowy bank nie będzie mógł uznać takich przychodów za stabilne. Wówczas można pokusić się o kredytowanie z drugą osobą, która uzupełni wskaźniki badane przez bank. Dla długoterminowych kredytów znaczenie w ocenie ilościowej ma wykształcenie – teoretycznie im wyższe, tym lepiej (w oczach banku osoby lepiej wykształcone mają szanse na lepiej płatne posady w przyszłości, a co za tym idzie – wyższe dochody).

Trzecim sposobem jest odpowiedni dobór rat. Lepszą opcją będą raty równe, niż malejące. Dlaczego? Im rata jest niższa, tym zdolność kredytowa wyższa, a o to chodzi. Duże znaczenie ma okres kredytowania – dłuższy obniża kwotę miesięcznej raty (banki do wyliczenia zdolności kredytowej przyjmują najczęściej maksymalnie okres 25 lat, nawet jeśli kredyt będzie na dłuższy okres).

Po czwarte – jeśli możesz to ogranicz niepotrzebne wydatki. Z historii rachunku, czy karty kredytowej bank szczegółowo pozna i przeanalizuje miesięczne wydatki.

Piąta metoda to skorzystanie z usług doradcy kredytowego, który porówna i przedstawi oferty kilku banków. Jak wspominano, każdy bank ma inne metody wyliczania zdolności kredytowej i możliwe, że w jednym nie uzyskasz akceptacji wniosku, za to w innym uda się na całkiem rozsądnych warunkach. Warto więc uzbroić się w cierpliwości i równocześnie złożyć wnioski w kilku wybranych instytucjach.

Opisane metody pomogą podwyższyć zdolność kredytową. Im lepsza ocena jakościowa i ilościowa, tym większe szanse na uzyskanie kredytu. Warto pamiętać, że lepsza niewielka historia kredytowa, niż żadna. Jeśli nie mieliśmy nigdy zobowiązań, warto zaciągnąć choćby niewielkie i sumiennie spłacać, by zaistnieć w BIK (np. zakup na raty). Co prawda, nie do końca możemy wpłynąć na świetną punktację w Biurze Informacji Kredytowej, na której banki bazują podejmując decyzje kredytowe (tam znaczenie ma także nasz profil, nad którym pracujemy, ale w odniesieniu do innych osób znajdujących się w naszej „grupie”), ale poprzez przedstawione działania zapewne znajdziemy się w lepszej sytuacji, niż dotychczas. Rozsądnie było by we własnym zakresie zapoznać się z danymi, jakimi dysponuje BIK, tym bardziej, że są one dostępne (raz na pół roku w ramach tzw. Informacji ustawowej bezpłatnie, raporty bardziej rozbudowane są płatne, ale i pełniejsze).

Sprawdź także najnowsze zestawienia:
najlepsze kredyty gotówkowe dla singli maj 2020
najlepsze kredyty mieszkaniowe dla singli maj 2020
najlepsze konta osobiste dla singli maj 2020
najlepsze lokaty terminowe dla singli maj 2020

KREDYTY HIPOTECZNE MAJ 2020SPRAWDŹ Z EXPANDER
+